Back To Top

 • L'AQUATECH Co.,LTD.

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 25 ปี บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด ถือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานสำคัญๆ ให้เป็นผู้ดูแลการติดตั้งระบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้าง ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ดังนี้ ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคาร อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่, ฉนวนกันความร้อนและเสียง, หลังคาชิงเกิ้ล ,วัสดุปิดรอยต่ออาคาร, วัสดุตกแต่งอาคาร ............................................. For the past 25 years, L'aquatech has been entrusted as the leader in servicing and installing many important construction projects with the following producst: Waterproofing Systems, Thermal & Sound Reflective Insulation, Shingle Roof, Expansion Joint, Control Joint and Structure Joint, Interior Ceiling

 • Smoke Curtain

  ม่านกันควันและกันไฟ จะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดย Fire alarm จะส่งสัญญาณไปยังม่านเพื่อตัดไฟ 48V ท่ี่มอเตอร์ ม่านจะตกลงมาโดยน้ำหนักถ่วง โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ม่านกันควันและกันไฟ เพื่อไม่ให้ควันและไฟลามไป ยังจุดอื่นและ ปกป้องคนในอาคารให้อพยพ หนีออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย ตามมาตรฐาน EN 12101-1.

 • Fire Curtain

  ม่านกันควัน และกันไฟ ถูกนำมาใช้ มากในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ที่มีโถงต่อเนื่องหลายชั้น ห้างสรรพ สินค้า โรงพยาบาล เนื่องจากมีขนาด บางและซ่อนไว้ใต้ฝ้าได้ โดยจะตกลง มาเฉพาะเวลาที่เพลิงไหม้เท่านั้น

 • Smoke Ventilation

  Smoke Ventilation ระบบระบายควันอัตโนมัติ รูปแบบ ของช่องรับแสง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารโรงงาน ระบบ จะช่วยระบายควันที่เกิดในจุดที่เกิดอัคคีภัย ช่วยเพิ่มความ ปลอดภัยของอาคาร เพราะควันคืออันตรายอันดับต้นๆ ของเหตุอัคคีภัย

 • Expansion Joint

  ระบบเชื่อมรอยต่อขยายของอาคารใช้เพื่อ ปิดรอย เชื่อมต่อและรองรับการขยายตัวทั้งส่วนที่เป็นพื้น. ผนัง และเพดานหรือแม้กระทั่งหลังคา สามารถ ปกปิดและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็น อย่างดี มีพื้นผิวให้เลือกทั้งแบบ mill Finish, Anodized และผิวทราย นอกจากนั้น ยังสามารถ ใช้ควบคู่กับการป้องกันการลามไฟ และการป้อง กันการรั่วซึม ได้เป็นอย่างดี

L'AQUATECH

The leader in special building & construction materials

ฉนวนสะท้อนความร้อน

ระบบหลังคา

ISO 9001

ฉนวนป้องกันเสียง

POLYNUM SOUND

 SOUND INSULATION FOR AIR BOND SOUND

Sound_1

          ฉนวนกันความร้อนและเสียง Polynum Sound เป็นฉนวนแบบ 2 in 1 product ซึ่งเป็นได้ทั้งฉนวนกันความร้อนหากเพิ่มพื้นที่ช่องว่างอ่กาศให้วัสดุ และยังเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับการบล๊อกเสียงได้เป้นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติของ Acustic Polymer ที่แทรกอยู่ตรงกลางแผ่นวัสดุทำให้ประสิทธิภาพในการกันเสียงและกันความร้อนได้ในระดับสูง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องการกันเสียงเป็นเรื่องที่ต้องดูแลทั้งระบบ หากทราบข้อมูลวัสดุแต่ละตัวจะทำให้ง่ายต่อการคำนวณค่า STC,NRC ของห้องที่จะต้องการกันเสียงได้ดียิ่งขึ้น

          ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของทีมงานวิจัย (R&D) จากประเทศอิสลาเอล ได้คิดค้นนวัตกรรม ใหม่ล่าสุดของฉนวนกันความร้อน สำหรับป้องกันเสียงที่สมบูรณ์แบบ เพื่อใช้สำหรับงานอาคาร, บ้าน, สำหนักงาน, งานโรงงาน, ห้างสรรพสินค้า, อาคารตึกสูง และอื่นๆ ในส่วนของหลังคา, ผนัง, ฝ้าเพดาน หรือ พื้นอาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

polynum sound spec table

ประสิทธิภาพในการป้องกันเสียง Acoustic Performance

          การวัดความดังของเสียงมีค่าเป็นเดซิเบล (Decibels, dB) ซึ่งอยู่ในสเกลลอก (Logarithmic scale) เป็นผลให้เมื่อเพิ่มปริมาณเสียงขึ้น 10 dB จะส่งผลทำให้เสียงมีความดังเพิ่มขึ้น เป็นเท่าตัวจากเสียงเดิมเมื่อหูได้ยิน โดยปรกติแล้วช่วงความดังเสียงที่เหมาะสมต่อสภาพโรงงานจะอยู่ที่ประมาณ 55dB(A) – 70dB(A)

ค่า STC หรือ Sound Transmission Class เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความสามารถในการป้องกันเสียงจากด้านหนึ่งเข้ามาสู่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นค่าที่ถูกทำให้นำมาใช้ได้ง่าย และช่วยในการเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อสร้างในแต่ละแบบ

POLYNUM SOUND ที่ถูกติดตั้งอยู่ในระบบ Metal roof system จะช่วยปรับปรุงค่าในการส่งผ่านของเสียงให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหลังคาที่ไม่ได้ติดตั้งฉนวน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าจะช่วยลดการส่งผ่านของเสียงจากภายนอกสูงภายในลงได้สูงถึง 17dB(A) - 20dB(A) ซึ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 18.5dB(A) ซึ่งเพียงพอต่อการลดเสียงรบกวนจากภายนอกอันเนื่องมาจาก เสียงเครื่องบิน, พายุฝน, และป้องกันเสียงเล็ดลอดเข้าออกจากอาคารได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้วค่า STC ของระบบหลังคาเหล็กนั้นจะถูกกำหนดแยกออกจากกัน หลังคาที่ติดตั้งฉนวน POLYNUM SOUND จะมีค่า STC ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นเหล็ก, โครงสร้างลักษณะของหลังคา (Roof profile), และค่าพารามิเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

            ค่า NRC – Noise Reduction Coefficient ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดซับเสียงของวัสดุ บ่งบอกถึงตัววัสดุว่ามีความสามารถในการลดเสียงได้มากน้อยเพียงไร

            POLYNUM SOUND ที่ถูกติดตั้งอยู่ในระบบ Metal roof system ก็มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงภายในอาคารที่ดีด้วยเช่นกัน โดยมีค่า NRC อยู่ที่ 0.65 ซึ่งเพียงพอต่อการดูดซับเสียงอึกทึกและเสียงก้องภายในโรงงานหรืออาคารได้อย่างดี

 

addfriends en

addfriends en

536489

Your IP: 3.80.223.123
Server Time: 2019-05-26 19:44:57

 

banner 1